Kurumsal Sürdürülebilirlik
Şirketlerin kısa ve uzun vadeli planlamalarında finansal konuların yanı sıra etik, sosyal ve çevresel konuları da gözettiği bir yaklaşımdır. 

Özellikle son yıllarda, şirketlerin sadece ekonomik değil kurumsal sürdürülebilirlik performansları da paydaşlar açısından önem arz etmektedir. Kurumsal sürdürülebilirliği esas alan yönetim anlayışı ile daha adil, güvenilir, insan haklarına saygı duyan ve faaliyetlerini çevre ile uyumlu hale getiren işletmeler yaratmak mümkündür.

Bir şirket, şeffaf, hesap verebilir ve sorumluluk sahibi olmayı bütün yönleriyle benimseyip bu anlayışı şirket içi süreçlerinde, ürettiği ürün ve hizmetlerde, paydaşları ile olan ilişkilerinde kullanmayı başarabilirse; çevre ile teknolojilerden yararlanmayı, çalışanlarına sağlıklı çalışma koşulları sunmayı, enerji verimliliği yüksek ürün ve prosesler kullanmayı, müşterilerine her zaman doğru, kaliteli ve güvenilir ürünler sunmayı bir kurum kültürü haline getirebilirse, kurumsal anlamda gerçekten sürdürülebilir olabilir.

Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyet gösterilen sektör ve işletme büyüklüğü farketmeksizin her şirket, kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından uygulanabilir. Bütün dünyada giderek yaygınlaşan bu kurum felsefesi artık sadece içinde bulunduğumuz dönemi ve insanları değil, gelecek nesilleri de koruma altına alan adımlar atmayı amaçlamaktadır.

Şirketler günümüzde kurumsal sürdürülebilir performanslarını, bu konuda yaptığı çalışmaları ve sonuçlarını, paydaşları ile tıpkı yıllık olarak yayınlanan finansal veriler gibi paylaşmaktadır. 

 

Sosyal Uygunluk Denetimleri

Bir kurumun, faaliyetlerinde sosyal sorumluluk ilkeleri ile ne derece uyumlu olduğunu gösteren denetimlere sosyal uygunluk denetimleri adı verilmektedir. Sosyal uygunluk oldukça kapsamlı bir ifade olup çocuk işçiliğinin yasaklanması, ayrımcılık ve zorla çalışmanın engellenmesi, çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması, ödemelerin ve diğer hakların yapılan iş ile uygun olması ve buna benzer birçok kriteri içine almaktadır. Sosyal uygunluj denetimleri, özellikle geniş bir tedarik ağına sahip olan şirketler için tedarikçi seçiminde büyük önem arz etmektedir.

 

Denetim Standardı

Sosyal uygunluk denetimleri için günümüzde farklı standartlar olmasına karşın, SA800, bunlar arasında en fazla kullanılan standarttır. Bu denetimleri, üçüncü taraf pozisyonda olan ve gerekli akreditasyonu sağlamış denetim kuruluşları gerçekleştirmektedir. Bu denetimlerde başarılı sonuçlar almış olan işletmeler kurumsal sosyal sorumluluk hedeflerine ulaşabilmektedir.

 

 

KAYIT FORMU

Susz 20'a katılmak için lütfen formu doldurun.